Players Info

 For English, se below

De flesta idrottare utvecklas bäst och snabbast genom individuell träning och coachning. Många av våra framgångsrika kunder har tränat med oss eller anlitat vår rådgivning under många år. För att nu kunna göra detta ännu bättre så har vi byggt en databas för uppföljning av individens utveckling.

Vår mission är att hjälpa varje spelare nå sin egen högsta nivå

Med hjälp av vår databas kan vi följa spelarens framsteg samt jämföra utvecklingen med spelarens uppsatta mål.

Du kan även lämna dina uppgifter för att bli inbjuden till åldersanpassade camper, camper för olika roller (forward/back/målvakt)  samt erhålla utskick, träningstips och videomaterial anpassade just för din åldersgrupp och position.  

Vissa uppgifter är obligatoriska, ändra bestämmer du själv om du önskar lämna eller ej. Genom att gå in på denna sida kan ni själva uppdatera uppgifterna löpande.

För Mentors- & Privatkunder är uppgifterna obligatoriska att fylla i

Alla uppgifter ni lämnar till oss är alltid konfidentiella och kommer endast att användas intern hos på TopHockey Sweden. 

Vad kan vi hjälpa dig med?

Har du några frågor du hellre tar per telefon ? Ring då 08-645 92 00

TopHockeySweden Development Team

English

All Tophockey clients need to register a players information card. The information is ONLY for Tophockey staff.  We will NEVER share any players information outside Tophockey. The information is used to:

  • Track players progress
  • Information to the player regarding various activities
  • In case of emergency at Tophockey activities

Update Players Info