Boknings- & Avbokningsregler

Gällande fr o m 2018-01-30

 

Bokningsregler för Skills/Camper:

 • Er plats är reserverad t o m fakturans förfallodatum. Därefter räknas anmälan till camp räknas från betalningsdatum, i det fall camper är fullbelagda bereds plats efter betalningsdatum.

 • Har anmälan till camp gjort och deltagaren ej närvarar vid camp (men tar upp plats för andra) är anmälaren fortfarande fullt betalniningsansvarig för camp platsen.
 • I det all att en "preliminäranmälan" gjorts, får anmälaren en möjlighet till slutbetalning innan camperna tillgängligförs för de som ej gjort en preliminär anmälan. Info om anmälan och betalning skickas per mail. 

 

Avbokningsregler för Skills/Camper/Resor vid innehav av avbeställningsskydd

 • Avbokning efter start av aktivitet ej möjlig

 • Avbeställningsskydd kan endast köpas i samband med köp** av camp eller omedelbar anslutning till köp av camp
 • Vid innehav av "avbeställningsskydd med läkarintyg": Återbetalning av 100% av erlagd betalning minus 500 kr i administrativ avgift
 • Vid innehav av "avbeställningsskydd utan läkarintyg": Återbetalnings av 100% av erlagd betalning minus 500 kr i administrativ avgift

  **Beställs vid utcheckningen i webshopen

 • Efter godkännande från Tophockey kan plats överlåtas till annan spelare (gäller ej alla camper)
 • Vid frånvaro utan avbeställningsskydd ej återbetalning


Avbokningsregler för hockeyresor

 • Vid avbokning mer än 120 dagar före avresa, 1.250 kr, per resenär, i avbokningsavgift.
 • Vid avbokning mellan 60 och 119 dagar före avresa,  skall resenären erlägga 25% av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.
 • Vid avbokning, 59 dagar eller mindre före en resa, kommer ingen återbetalning att utfärdas i annat fall än att resenären innehar avbeställningsskydd gällande skydd för avbokning med eller utan läkarintyg.