Boknings- & Avbokningsregler

Gällande fr o m 2017-04-10

 

Bokningsregler för Skills/Camper:

 • Anmälan till camp räknas från betalningsdatum, i det fall camper är fullbelagda bereds plats efter betalningsdatum.

 • I det all att en "preliminäranmälan" gjorts, får anmälaren en möjlighet till slutbetalning innan camperna släpps till de som ej gjort en preliminär anmälan. Info om anmälan och betalning skickas per mail. 

Avbokningsregler för Skills/Camper:

 • Avbokning efter start av camp ej möjlig

 • Avbeställningsskydd kan endast köpas i samband med köp** av camp eller omedelbar anslutning till köp av camp
 • Vid innehav av "avbeställningsskydd med läkarintyg": Återbetalning av 100% av erlagd betalning minus 300 kr i administrativ avgift
 • Vid innehav av "avbeställningsskydd utan läkarintyg": Återbetalnings av 100% av erlagd betalning minus 300 kr i administrativ avgift

  **Beställs vid utcheckningen i webshopen


Avbokningsregler för hockeyresor

 • Vid avbokning mer än 120 dagar före avresa, 1.250 kr i avbokningsavgift.
 • Vid avbokning mellan 60 och 119 dagar före en avresa,  25% (minimum 2500 kr) i avbokningsavgift.
 • Vid avbokning 59 dagar eller mindre före en resa, kommer ingen återbetalning att utfärdas. Om sjukintyg uppvisas i kombination med att TopHockey kan fylla den platsen av annan fullt betalande återbetalas 75% av totalt betaltbelopp.