TophockeySweden Blogg

Johan B Sundberg

Hur du startar ett framgångsrikt ungdomshockeylag

Vad är ett framgånsrikt lag? För mig är det ett lag där det finns glädje, där banen längar till träningen och där föräldrarna mer än gärna engagerar sig, respekterar verksamhet och bidrar för lagets bästa. I en sådan miljö utvecklas även spelarna bäst.

Är du en hockeyförälder som ska starta ett lag när din son eller dotter går från skridskoskola till knattehockey? Undrar du hur man organiserar ett hockeylag? Det kan till en början verka svårt och omständigt, men det behöver det inte vara.

Jag har under mina år på TopHockey haft förmånen att stöta på alla olika typer av ungdomslag. Jag har sett många lag som präglas av glädje, gemenskap, engagemang och en ”vi gör det tillsammans"-anda. Tyvärr har jag också sett motsatsen. Ungdomslag där tränaren desperat försöker utveckla laget, medan föräldrar står och väntar på parkeringsplatser och svär över att de ännu en gång måste hämta från träningen. Vilket lag tror du har störst chans att lyckas? Ett lags prestation på isen är ofta en avspegling av det som sker runt omkring. I den följande texten delar jag med mig av tips till er hockeyföräldrar som ska starta och driva ett hockeylag.

 

Starta ungdomslag 

 

Organisera er rätt

Organisationen kring laget är verkligen A och O. Se till att det finns tydliga roller och tillräckligt med personer för att täcka arbetsbördan som de olika uppgifterna kräver. De roller som ska finnas är:

 • Huvudtränare: Huvudtränaren har ansvaret för det som händer på isen. Planering av träning, coaching under matcher, laguttagningar. Alltså, allt som rör själva ishockeyn ska skötas av en huvudtränare. Tränaren är som VD´n på ett bolag. Utifrån föreningens och lagets tydliga och uttalade mål skall han ansvara för att uppnå dessa mål. 
 • Lagledaren: Personen/ personerna som har det övergripande ansvaret och leder laget. Som koordinerar aktiviteter kring laget och håller koll på att de andra rollerna fungerar.
 • Kassör: Personen som sköter ekonomin.
 • Materialare: Han eller hon som ser till att materialet som krävs finns tillgängligt för laget. Materialaren måste lära sig slipa skridskor och gärna vara insatt i utrustningen. Att vara materialare är en krävande roll och det kan behövas fler än en person som materialare.
 • Livearenaansvarig: Den som filmar lagets matcher och ser till att de kommer upp på www.livearena.com.
 • Sekretariatansvarig: Ser till att det alltid finns någon i sekretariatet vid hemmamatcher. Kan ställa till helt onödiga  problem som matchfördröjningar och liknande om det inte finns någon på plats som kan klockan i sekretariatet.
 • Sponsoransvarig: Med en engagerad sponsoransvarig så ökar laget sina chanser till sponsring. Rätt personer i denna roll innebär att laget får in 1-200.000 kr om året.
 • Föräldrarråd: En viktig grupp som ska fungera som en kommunikationslänk mellan föräldrar och lagledning. Tränarna och lagledningen finns oftast där idiellt, låt dem göra sitt bästa för era barn, låt andra svara på era frågor och avgöra vad som skall tas upp med tränaren eller ej. När man som förälder är besviken, frustrerad så kan de även vara bättre att ta detta med någon som har både tränar och förälder perpektiv.  Rådet ska bestå av "vanliga föräldrar" som inte har andra engagemang i lagledningen.

 Vill du veta mer om att bilda lag?

 

Bygg sammanhållning hela vägen

Försök att utveckla hockeylaget till att bli en primärgrupp. Det gäller både föräldrargruppen och spelartruppen. Med primärgrupp menas att laget hålls samman av personliga kontakter och inte bara av ishockeyn i sig. Lyckas ni skapa en sammanhållning där föräldrarna blir vänner som faktiskt vill umgås med varandra har ni vunnit mycket. Det kommer underlätta mycket när ni ska hitta personer som vill hjälpa till och engagera sig för laget.

Hur ska ni då göra för att skapa den typen av sammanhållning? Till att börja med ska alla ges möjligheten att bidra, på och utanför isen. Alla kan göra något och det är viktigt att det inte bara är de föräldrarna som "kan hockey" som får vara med och hjälpa till. När spelarna fortfarande är småknattar kan alla vara med på isen; de som inte kan lära barnen åka skridskor blir perfekta mänskliga koner! Cuper och läger är andra tillfällen då föräldrar och spelare kan samarbeta och lära känna varandra. En given aktivitet är den årliga hockeymatchen mellan föräldrar och barn. Matchen ska spelas en gång varje år till dess att barnen vinner utan att föräldrarna håller igen, det är en milstolpe.

Arrangera även aktiviteter utanför rinken. Föräldrarpubar blir trevliga sociala tillställningar där de vuxna kan lära känna varandra. Familjeaktiviteter, som till exempel lasergame och go-cart, skapar en bred sammanhållning.

Det är viktigt att komma ihåg att ett ungdomshockeylag kräver mycket volontärarbete. Därför är det viktigt att alla drar sitt strå till stacken. Den som säger att han eller hon inte har tid kan inte förvänta sig att andra föräldrar ska lägga ner obetald tid på barnens idrott. Kom ihåg att även det lilla räknas och uppskattas.

Vill du veta mer om våra föreläsningar?

 

Kommunicera rätt - åt båda hållen

Nu för tiden är det självklart att ha en laghemsida. Den används för att lägga upp information om träningstider, laguttagningar och annat som rör verksamheten kring laget. Se till att lagsidan uppdateras kontinuerligt och att informationen är tydlig.

Lagsidan är ett verktyg för att kommunicera från lagledningen till föräldrar och spelare. Det är lika viktigt att bestämma hur kommunikationen åt det andra hållet, från föräldrar till tränare och lagledare, ska gå. Ett hett tips är att låta den gå genom föräldrarrådet. En missad laguttagning eller för lite speltid kan skapa väldigt starka känslor. Det händer ibland att föräldrar blir upprörda och handlar i affekt när känslorna sväller som värst. Inför därför en 24 timmars regel. Den som vill kontakta lagledningen ska vänta ett dygn, sova på saken och lugna ner sig. Är han eller hon fortfarande upprörd efter den tiden så kan personen höra av sig. För allas bästa ska föräldrarrådet sköta medlingen mellan missnöjda föräldrar och tränare. Telefonsamtal eller personlig kontakt är tydligare och bättre än mail och sms som lätt misstolkas. De här åtgärderna förebygger konflikter och är till för allas bästa, tro mig.

Det är en en bra idé är att ha kontakt med skolan där spelarna går. Erbjud er att hjälpa lärarna genom att prata med spelare som missköter sig i skolan. Det kommer ni få tillbaka när det är dags att be om ledigt för att åka på det där uppstartslägret eller turneringen utomlands.

 

 Föreläsning

 

Sätt tydliga mål för laget

Sätt upp mål för gruppen. Det viktigaste är att utvecklingsmål. Sätt tyliga mål för säsongen, bryt ner dem månad för månad och vecka för vecka. Varje träning skall styras av de uppsatta målen. Vart i utvecklingen står vi nu, vad är målen och hur skall vi komma dit. Bryt ner målen i:

 • Teknik
 • Spel
 • Attityd & Inställning
 • Aktiviteter för gruppen (ej bara hockey)
 • Ekonomiska mål (vilka pengar skall gruppen dra in för att kunna göra saker tillsammans)

Målen avspeglas i de regler som omgärdar laget. Är det okej att missa en träning för att man ska på sin kusins födelsedagsfika? Hur ser det ut med samlingstider innan matcher? Väntas spelarna träna på egen hand över sommaren? Får man spela match om man inte varit på träningarna? Se till att ha tydliga svar på den typen av frågor. Om alla vet vad som förväntas av spelare och föräldrar så kommer ni spara mycket energi i framtiden genom att undvika bråk som uppstår på grund av att någon känner sig orättvist behandlad.

När spelarna kommer upp i ålder så blir det mer viktigt med resultat. Se då till att sätta mål för vart laget ska nå. Låt också barnen vara med och diskutera och påverka. Det kommer öka motivationen och det blir roligare om allakänner att ni strävar efter vårt gemensamma mål och inte ett mål som lagledningen eller föräldrarna satt upp.

Att starta hockeylag är roligt och att förvalta det är oerhört kul och givande. Ta tipsen som en riktning på vägen och kom ihåg att göra allt med engagemang och passion, det räcker långt.

 

Frågor eller synpunkter - kontaka oss gärna ! 

Contact ! Let us assist You

 

 

 

Listat under: Starta hockeylag

Alla bloggposter